Gospodarski subjekti

AUTOMATIKA
Vl. Josip Kodrnja
Pušća 9A, tel. 049/510-052

IBF d.o.o.
Proizvodnja, prijevoz i usluge
Miljana 16, tel. 049/552-161

EL-LON d.o.o.
Trgovina, građevinarstvo, montaža, marketing
Zagorska Sela 36
tel. 049/510-001; 049/510-249

KOPP d.o.o.
vl. Božo Kopun
Zagorska Sela 104
tel. 049/510-190

MARKO
Trgovina i prijevoz, prodaja i dostava naftnih derivata
Poljana Sutlanska 71
tel. 049/552-407
fax. 049/552-101

ODJEĆA d.d.
Miljana
tel. 049/552-237
fax. 049/552-238

SELJAČKO DOMAĆINSTVO “MASNEC”
Luka Poljanska 41
tel. 049/552-133

STROJNA OBRADA METALA
vl. Danijel Kodrnja
Zagorska Sela 33
tel. 049/510-267

VODOPAD d.o.o.
vl. Mladen Dežmar
Brezakovec 54
tel. 049/510-031

Kamgrad objekti d.o.o.
Poljana Sutlanska 8, 49296 Zagorska Sela
tel. 049/552-109