Dokumenti

Statut općine Zagorska sela

2013

Izvješće o visini troškova izbora
Donacija, potpore i spozorstva
Kandidature za općinsko Vijeće
Kandidature za općinskog Načelnika
Kandidatura za izbor načelnika općine Zagorska sela
Kandidacijska lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Program rada za razdoblje 01.01-15.04.2013 – nezavisni
Plan nabave 2013

2012

Obavijest – Javna nabava – 2012
Javna rasprava PPUO Zagorska Sela II.izmjene
Plan Nabave – 2012
Dječje Općinsko Vijeće – 2012

2011

Odluka o izradi PPUO Zagorska Sela
Odluka o izradi Plana prostornog uređenja (.doc)