Arhva za Rujan 2012

Poziv na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA Dana 27. srpnja 2012. godine, u Narodnim novinama broj 86/2012. objavljen je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj [...]