Poziv na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Dana 27. srpnja 2012. godine, u Narodnim novinama broj 86/2012. objavljen je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.), Općina Zagorska Sela objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se:

- Vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
- Vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, na adresi Trg mira 11, 49 290 Klanjec.

Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Klanjcu, na telefon 049/ 550-080, i/ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zagorska Sela na telefon: 049/ 510-380, svakim radnim danom od 08-15 sati.

Općinski načelnik
Željko Kodrnja