Podaci o dodijeljenim potporama, sponzorstvima i donacijama

Podatke o dodijeljenim potporama, donacijama i spozorstvima u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2013-te godine možete preuzeti na slijedećem linku: donacije-potpore-spozorstva-2013.doc