Izmjena PPUO općine Zagorska Sela

Općinsko vijeće Općine Zagorska Sela je pokrenulo postupak II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela.

Za Više detalja pogledajte link